Myynti kasvun veturina

Myynti kasvun veturina -tutkimus on toteutettu neljä kertaa, viimeksi vuonna 2018. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ICT-yritykset, mutta tulokset ovat ainakin jossakin määrin yleistettävissä muillekin toimialoille. Myynti kasvun veturina kertoo millaiset keinot myynnissä tuottavat tuloksia ja mitkä asiat koetaan suurimmiksi myynnin esteiksi. Näiden esteiden poistamiseen luonnollisesti aiotaan myös satsata yrityksissä. Lisäksi tutkimus kartoittaa myös myynnin johtamisen kehityskohteet, tehokkaimmat tavat hankkia liidejä, digitaalisuuden vaikutukset myyntityöhön sekä myynnin kuumimman puheenaiheen.